Rodzaje i dostępne klasy odzieży odblaskowej

Zapewnienie widoczności zespołów pracujących w środowiskach o niskiej widoczności jest niezbędne dla ich bezpieczeństwa. Jest to szczególnie prawdziwe w miejscach, gdzie w pobliżu działają ciężkie maszyny lub pojazdy.

Odzież robocza odblaskowa jest wtedy koniecznością, aby zapewnić bezpieczeństwo i widoczność zespołowi. Jako pracodawca Twoim obowiązkiem jest dostarczenie tego sprzętu bezpłatnie każdemu zagrożonemu pracownikowi. W warunkach handlowych lub przemysłowych odzież o wysokiej widoczności musi być zgodna z przepisami i standardami. Dokładny wymagany poziom ochrony zależy od kilku czynników. Obejmuje to naturalne i sztuczne warunki oświetleniowe, skutki lub niekorzystne warunki pogodowe, takie jak deszcz, mgła i śnieg oraz wszelkie inne czynniki zmniejszające widoczność pracowników. W niektórych środowiskach niższy poziom ochrony może być wystarczający. W warunkach podwyższonego ryzyka wymagany jest wyższy poziom ochrony. Istnieją 3 klasy odzieży odblaskowej, podzielone na kategorie pod względem zapewnianej przez nie ochrony. W środowiskach wysokiego ryzyka, przykładowo dla inżynierów drogowych lub robotników budowlanych na terenach z ciężkimi maszynami ruchomymi stosuje się odzież klasy trzeciej, gdzie minimalny materiał odblaskowy musi mieć 0,2 m2.

Klasę drugą odzieży odblaskowej stosuje się w zawodach średniego ryzyka.

Taka odzież nie musi obejmować całego ciała, mogą to być kamizelki odblaskowe bez rękawów. Minimalny materiał odblaskowy to 0,13 m2. Do środowisk niskiego ryzyka przy minimalnie ograniczonej widoczności i bez ciężko poruszających się maszyn lub pojazdów na miejscu stosuje się klasę pierwszą odzieży odblaskowej, a minimalny materiał odblaskowy wynosi 0,10 m2. Niewygodna lub źle dopasowane ubrania robocze odblaskowe mogą stanowić zagrożenie, ograniczając widoczność użytkownika. Co więcej, taka odzież jest również znacznie bardziej trudna do zdjęcia, co naraża pracownika na ryzyko. Upewnij się, że zapewniasz dobre dopasowanie uniformów dla wszystkich członków zespołu, dzięki czemu każdy ma wygodne i bezpieczne dopasowanie. W sprzedaży znajdziesz szeroki zakres rozmiarów, które pomogą Ci to zrobić.