Jak działa kancelaria komornicza?

Komornicy sadowi egzekwują nakazy sądowe wystawione w celu odzyskania pieniędzy należnych powodowi, czyli wierzycielowi przez pozwanego, czyli dłużnika.

Sądowy organ egzekucyjny ma obowiązek wyegzekwować orzeczenie sądowe, kontaktując się z dłużnikiem w celu zabezpieczenia pełnej zapłaty lub ustalenia uzgodnionego planu płatności. Nakaz kontroli upoważnia również komornika do wystawienia wykazu i przejęcia kontroli nad ich aktywami w imieniu sądu, na przykład przejmując konto w banku czy część wynagrodzenia. W rzadkich przypadkach, gdy nie jest przestrzegana umowa o płatność lub plan płatności, urzędnik sądowy może zająć wyszczególnione przedmioty wartościowe należące do dłużnika i sprzedać je później na publicznej aukcji. Dlatego zawsze zaleca się niezwłoczne rozpoczęcie ugodowego spłacania długu, aby uniknąć eskalacji kosztów i działań komornika w celu odzyskania zasądzonej należności. Najpierw wierzyciel złoży wniosek do sądu, a ten wyda orzeczenie, który pozwoli komornikowi na zajęcie konta bankowego i części przychodów, a nawet na odwiedzenie twojej nieruchomości i uzyskanie zapłaty poprzez zabranie i sprzedaż na publicznej licytacji twoich przedmiotów lub nieruchomości. Otrzymasz od oczywiście powiadomienie o wszczęciu procesu egzekucji. Komornik odwiedzi dom, w którym dłużnik mieszka i zwykle poprosi o spłatę długu w całości.

Jeśli nie możesz tego zrobić, będzie szukać przedmiotów, które można przejąć, dopóki dług nie zostanie spłacony. Przejęcie kontroli nad towarami polega na sporządzeniu przez komornika listy produktów, które będą zajmowane i sprzedawane, jeśli nie spłacisz długu. Czasami zabiorą towary od razu, szczególnie jeśli mogą znaleźć duży przedmiot, taki jak samochód, który można sprzedać w celu natychmiastowego spłacenia długu, lub jeśli uważają, że możesz ukryć lub sprzedać niektóre przedmioty, zanim spłacisz dług. Mogą również zablokować pojazd, aby uniemożliwić jazdę. Jeśli możesz sobie pozwolić na spłatę długu w całości przed pierwszą wizytą komornika w nieruchomości, powinieneś to zrobić, ponieważ pozwoli to ograniczyć koszty długu do minimum. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na spłatę długu za jednym razem, musisz złożyć ofertę spłaty w ratach. Link do strony źródłowej.