Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy chronią pracowników

W wielu przedsiębiorstwach wykorzystywanych jest wiele maszyn, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Często więc pracuje tam specjalista od BHP, który zadba o szkolenie i bezpieczeństwo pracowników.

Przykładowo w magazynie należy zadbać o wagę podnoszonego towaru, należy to robić w taki sposób aby jak najbardziej odciążyć kręgosłup. Wagi maksymalnych ciężarów są określone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. W przypadku każdej firmy należy wykonać odpowiednią dokumentację zachowania podczas zagrożeń. Z pewnością w pierwszej kolejności należy określić zasady ewakuacji, wyznaczenie dróg i ich właściwe oznaczenie. Dokumentacja ewakuacji powinna uwzględniać najkrótszą drogą od miejsca pracy do drzwi, wyznacza także zadania dla pracowników w czasie różnych zagrożeń. Bardzo ważne będzie szkolenie pracowników, przykładowo kiedy zaczynamy pracę na nowej maszynie, może być to przykładowo tokarka, powinno odbyć się szkolenie. W każdej firmie powinny odbyć się wstępne i okresowe szkolenia bhp Mysłowice są miejscem, gdzie znajdziemy odpowiednią firmę szkoleniową. Przeszkoli ona wszystkich pracowników z zasad bezpiecznej pracy, zasad postępowania w razie zagrożenia, czy też obsługi urządzeń gaśniczych. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, zatem szkolenie powinna wykonywać osoba doświadczona, posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Duży nacisk kładzie się na szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pracownicy muszą znać lokalizację środków gaśniczych, oraz zasady ich użytkowania.

W przypadku gaśnic powinna być przeprowadzana okresowa legalizacja. Będzie ona polegała, na sprawdzeniu gaśnicy. Po tym zabiegu, zostanie przyklejona nowa naklejka, wraz z datą kolejnej legalizacji. Jest to ważna czynność, ponieważ musimy utrzymywać naszą gaśnice w jak najlepszym stanie. Będzie to bardzo istotne, w przypadku kiedy występuje realne zagrożenie pożarem, wówczas sprawna gaśnica, może pozwolić na szybkie ugaszenie ognia w zarodku.