Czym jest zarządzanie usługami IT i jaka jest w tym rola certyfikacji ITIL

Jeśli zastanawiasz się, czym jest certyfikat ITIL i dlaczego jest tak bardzo poszukiwany, w tym artykule przybliżymy zalety kursu ITIL i dlaczego powinieneś go wybrać.

ITIL to skrót od Information Technology Infrastructure Library, po polsku Biblioteka Infrastruktury Technologii Informatycznych, określa praktyki potrzebne do zarządzania usługami IT lub ITSM. ITIL pojawiło się pierwotnie w latach 80., kiedy rząd Wielkiej Brytanii chciał usprawnić praktyki informatyczne. Początkowo był to zestaw książek, które dotyczyły każdej praktyki zarządzania usługami IT, stąd w nazwie biblioteka, i dlatego na kursie ITIL zrozumiałbyś również różne praktyki ITSM. Technologia informacyjna stała się obecnie podstawą każdej firmy. W związku z tym wszelkie uchybienia lub problemy w dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT mogą doprowadzić do uszkodzenia i strat firmy. Dlatego konieczne jest, aby istniały dobrze zdefiniowane zasady, procedury i procesy w celu zapewnienia skutecznego zarządzania usługami IT. Tym samym środowisko ITIL zajmuje się skutecznymi praktykami potrzebnymi do definiowania, tworzenia, dostarczania, zarządzania i kontrolowania usług informatycznych świadczonych klientom. Podstawą ITIL jest ciągłe doskonalenie lub cykl PDCA. PDCA oznacza Plan, Do, Check, Act, który jest prostym sposobem na podniesienie poprzeczki za każdym razem i przejście do następnego poziomu. ITIL jest również w pewnym stopniu dostosowany do ISO / IEC 20000, czyli międzynarodowego standardu zarządzania usługami w zakresie zarządzania usługami IT od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Dlatego w przypadku ITIL uwzględniono również koncepcje i zasady z międzynarodowego standardu, które znajdują odzwierciedlenie w metodzie ITIL. ITIL jest niezależny od branży lub firmy i może być stosowany w różnych sektorach usług. Ponieważ certyfikacja itil to zbiór najlepszych praktyk potrzebnych w całym cyklu życia usług informatycznych, pozwala to organizacji wzmocnić swoją strategię, wykorzystując procesy, procedury, zadania i listy kontrolne w ITIL oraz wykazując poziom kompetencji i podstawę do ciągłego doskonalenia.