Wybór komornika w Mielcu – kim jest komornik sądowy

Komornik pełni rolę funkcjonariusza publicznego, ale nie jest urzędnikiem państwowym.

Zwykle działa przy sądzie rejonowym i zajmuje się egzekwowaniem roszczeń cywilnych na podstawie wyroku sądu. Jednocześnie funkcjonariusz ten może przeprowadzić m.in. spis inwentarza, którego dokonuje na podstawie zarządzenia sądy lub decyzji prokuratora. Obecnie obowiązującą podstawą prawdą jest ustawa z 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Koszty egzekucji zostały ustalone na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2018. Wcześniejsze przepisy zostały ustalone w 1997 roku. Ci funkcjonariusze wykonują swoje czynności na podstawie kodeksu postępowania cywilnego oraz odpowiednich przepisach prawa. Osoba, która chce zostać komornikiem sądowym musi spełniać szereg regulowanych warunków jak obywatelstwo polskie i zdolność do czynności prawnych. Ponadto w takich wypadkach sprawdzana jest nieposzlakowana opinia oraz kwestia karalności, ograniczona jednak do przestępstw pospolitych lub skarbowych, jednocześnie przesłanką wykluczającą daną osobę jest samo podejrzenie.

Wybór komornika w Mielcu - kim jest komornik sądowy

Czy w Mielcu możemy znaleźć dobrego komornika jeżeli mamy wierzycieli?

Wierzycielom przysługuje prawo do wyboru komornika, który będzie zajmował się jego sprawą. W Mielcu jest osoba, która oprócz podstawowych wymagań dla komorników spełnia także kolejne obostrzenia. Obejmują one ukończenie studiów wyższych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z tytułem magistra prawa (uznawane są też studnia z niektórych innych krajów), aplikację komorniczą zakończoną zdaniem egzaminu komorniczego. Wymagane doświadczenie to co najmniej dwa lata pracy jako asesor komorniczy. Jednocześnie ta osoba nie może mniej niż 28 lat. Naturalnie obostrzenia są mniejsze jeśli osoba, która chce zostać komornikiem na tytuł doktora.

Na stronie Komornik Milec znajdziesz to czego możesz spodziewać się po usługach komorniczych. Pełna oferta obejmuje zarówno kwestię wierzycieli jak i dłużników, wobec których zasądzono postępowanie.