Czy dziecko autystyczne różni się od innych ze specjalnymi potrzebami

Jak każde zaburzenie rozwojowe, autyzm jest wyjątkowy.

Jest to niepełnosprawność, która ma swoje wyzwania, objawy i celebrację. Dzieci z autyzmem są inne, ale mogą być również wyjątkowe, kreatywne, utalentowane, mają specjalne potrzeby w życiu i edukacji, ale kierując się wiedzą i empatią można te potrzeby zaspokoić. Znajomość tego, jak złożone i zindywidualizowane może być to zaburzenie, pomoże i przyniesie korzyści rodzicom, nauczycielom i innym profesjonalistom, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Czy dziecko autystyczne różni się od innych ze specjalnymi potrzebami

Szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem w Warszawie

Rozpoznanie, czym autyzm różni się od innych wszechobecnych zaburzeń rozwojowych, może znacznie ułatwić pracę z dziećmi z autyzmem. Autyzm ma spektrum, co oznacza, że jego objawy wahają się od łagodnych i nielicznych do ciężkich i wielu. Jedna osoba z autyzmem może mieć kilka łagodnych objawów i jeden ciężki, podczas gdy inna może mieć inny zestaw objawów i ich nasilenia. Dzieci z autyzmem mogą również potrzebować różnych poziomów wsparcia w domu i w placówkach edukacyjnych.

Nieelastyczność lub powtarzalność zachowania, wąskie zainteresowania, dziwna komunikacja werbalna, trudności w radzeniu sobie ze zmianami i powodują znaczną ingerencję w funkcjonowanie dziecka. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza autyzmu, tym większa szansa, że dziecko rozwinie umiejętności komunikacyjne i behawioralne potrzebne do integracji społecznej i relacji osobistych. Ważne jest, aby odpowiednio wybrać szkołę dla dziecka z autyzmem, placówka powinna zadbać o specyficzne potrzeby takich dzieci, terapię i fizykoterapię.

Rodzice, nauczyciele i inne osoby mogą pracować z dziećmi z autyzmem, aby uczyć je umiejętności społecznych i zachęcać je do większej interakcji z rówieśnikami. Odpowiednim miejscem do nauki może być szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem warszawa jest miastem, gdzie znajdziemy wiele specjalistycznych placówek edukacyjnych, które wspierają rozwój dzieci z różnymi zaburzeniami.