Geotechnika w służbie architektury

Powstanie nowego budynku to przedsięwzięcie wymagające nierzadko współpracy wielu ekspertów. Jeszcze za nim powstaną jakiekolwiek plany budowy, naukowcy, m.in. geotechnicy zajmują się sprawdzaniem jakości gruntów i weryfikacją wybranego terenu, czy nadaje się on pod zabudowę. Planowanie budowy odbywa się często …