Jakie rodzaje dokumentów można tłumaczyć

Zakres usług tłumaczeniowych różni się w zależności od firmy, ale możesz przetłumaczyć prawie każdy dokument prawny. Umowy biznesowe i inne umowy prawne, takie jak umowy najmu, akty małżeństwa, akty urodzenia, oświadczenia, zeznania świadków i świadectwa szkolne oraz dokumentacja medyczna są …