Jakie rodzaje dokumentów można tłumaczyć

Zakres usług tłumaczeniowych różni się w zależności od firmy, ale możesz przetłumaczyć prawie każdy dokument prawny.

Umowy biznesowe i inne umowy prawne, takie jak umowy najmu, akty małżeństwa, akty urodzenia, oświadczenia, zeznania świadków i świadectwa szkolne oraz dokumentacja medyczna są przykładami dokumentów, które można przetłumaczyć. Firmy międzynarodowe mogą korzystać z certyfikowanych tłumaczy między innymi do dokumentacji technicznej firmy, statutu organizacyjnego i rocznych raportów finansowych. Nie ma standardowych przepisów dotyczących tłumaczeń przysięgłych, więc nie możesz mieć pewności co do usług oferowanych przez tłumacza. Jednak ogólna zasada mówi, że przetłumaczone dokumenty muszą zachować dokładność warunków prawnych zawartych w oryginałach. Przetłumaczone dokumenty powinny być jak najbardziej zbliżone do oryginału, jeśli nie dokładne. W przypadkach, gdy oficjalne tłumaczenie nie jest zgodne z oryginałem, tłumacz może zostać nawet ukarany przez sąd.

Tłumacz przysięgły podlega karze krzywoprzysięstwa, stąd odmienna jakość pracy od tłumaczy konwencjonalnych.

Pamiętaj, że tłumaczenie przysięgłe wskazuje tylko, że jest to dokładne przedstawienie, ale nie jest dowodem legalności tekstu. Tłumaczenie prawne jest wymagane przy tłumaczeniu oficjalnych dokumentów w celu przedstawienia ich zagranicznemu organowi. Wysokiej jakości tłumaczenia medyczne uzyskuje się w procesie myślenia tłumaczy przysięgłych pracujących nad dokładnym przekładem dokumentu, dlatego powstały przekład używa języka formalnego oraz standardowej gramatyki charakterystycznej dla danego języka. Dokumenty interpretowane przez tłumacza przysięgłego muszą spełniać określone standardy jakości i dokładności. Przetłumaczone teksty muszą pasować do informacji zawartych w oryginale, aby przejść weryfikację. W zależności od kraju tłumacz może wymagać dołączenia dokumentu potwierdzającego, aby potwierdzić wiarygodność przetłumaczonego dzieła i zgodności z oryginałem.