Geotechnika w służbie architektury

Powstanie nowego budynku to przedsięwzięcie wymagające nierzadko współpracy wielu ekspertów.

Jeszcze za nim powstaną jakiekolwiek plany budowy, naukowcy, m.in. geotechnicy zajmują się sprawdzaniem jakości gruntów i weryfikacją wybranego terenu, czy nadaje się on pod zabudowę. Planowanie budowy odbywa się często w oparciu o wykonane wcześniej badanie gruntów. Dzięki temu inwestycja lepiej się opłaca – znalezione problemy mogą być wyeliminowane z wyprzedzeniem, a jeśli to niemożliwe, jest jeszcze czas na zmianę planów. Geotechnika jest więc nie tylko ciekawą, ale też bardzo przydatną dziedziną nauki. Osoby zajmujące się nią muszą dysponować fachową i zróżnicowaną wiedzą, którą nabywają podczas studiów i praktyk. Podczas pracy niejednokrotnie zachodzi potrzeba, by wykazały się na przykład znajomością zagadnień z geologii, fizyki i chemii. Umiejętność połączenia teorii z praktyką czyni ich cenionymi specjalistami, których zdanie może zaważyć na losach dużych inwestycji budowlanych. Praca geotechników nie jest wyłącznie informacyjna. Niekiedy skorzystanie z ich pomocy podczas budowy lub przed jej rozpoczęciem jest wymagane przez prawo. Sytuacja taka może dotyczyć konkretnych budynków albo gruntów uznanych za niepewne czy nawet niebezpieczne.

Geotechnik wykona odpowiednie badania i sprawdzi, jaka jest faktyczna jakość gruntu w danym fragmencie terenu.

Analizy są zróżnicowane, mogą dotyczyć na przykład stanu wód gruntowych. Na podstawie wyników uzyskanych od naukowców można uzyskać pewność, że na danym fragmencie budowanie jest możliwe i bezpieczne. W innym przypadku badania wykonane przez geotechnika będą dość jednoznaczne i uniemożliwią jakiekolwiek prace budowlane w określonym miejscu. Jeśli tak jest, można albo sprawdzić ewentualne opcje poprawy jakości gruntu, albo rozpocząć poszukiwania innego terenu pod zabudowę. Często możliwe bywają prace naprawcze w kierunku uzdatnienia gruntu, ale nawet jeśli tak jest, z powodów finansowych lepiej opłaci się przeniesienie budowy na inny obszar.