Rejestrowanie spółki komandytowej

Można powiedzieć, że ta spółka posiada takie cechy, które wyróżniają ją od innych spółek, które znamy. Jedną z takich charakterystycznych cech jest to, że występują tutaj dwie kategorie wspólników.

Musi to być, co najmniej jeden kompletariusz oraz jeden komandytariusz. Jeśli chodzi o pozycje prawną jednego i drugiego to jest ona naprawdę bardzo różna. Kompletariusz to osoba, która odpowiada za zobowiązania względem spółki całym swoim majątkiem. W przypadku komandytariusza jest całkowicie inaczej. Tutaj ta odpowiedzialność jest mniejsza i dotyczy tylko wysokości sumy komandytowej. Ta osoba może reprezentować spółkę jedynie, jako pełnomocnik.

Umowa spółki komandytowej

W umowie konieczna jest nazwa firmy wraz z siedzibą spółki. Musi być tam również podmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeśli takowy jest oznaczony. Trzeba w umowie ująć również wkład wnoszony przez każdego ze wspólników z dokładnym wyszczególnieniem wartości. Dodatkowo musi być oznaczony kwoto zakres odpowiedzialności dla każdego komandytariusza wobec wierzycieli. Jest to krótko mówiąc suma komandytowa. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Spółka zaczyna działanie po wpisie jej do rejestru. Wkłady, które mają znaleźć się w spółce mogą być pieniężne i nie pieniężne. Taka spółka nie ma zdolności prawnej, dlatego nie można nabywać praw oraz nie można zaciągać zobowiązań. Często przy zakładaniu takiej spółki jawnej konieczna jest pomoc kogoś, kto się na tym lepiej zna. W ten sposób można przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i przyspieszyć czas rejestracji spółki komandytowej. Informacje związane z założeniem oraz prowadzeniem takiej spółki można znaleźć na stronie internetowej http://spolki24.net/rejestracja-spolki-komandytowej/. Te informacje są sprawdzone, dlatego można na nich polegać. Dowiemy się jak się zakłada taką spółkę i co ma znaleźć się we wszystkich bardzo potrzebnych dokumentach. Ta strona jest bardzo pomocna i ułatwia nam znacząco wykonanie naszego zadania.