Specjalistyczna pomoc prawna

Osoby, które otrzymały spadek, niekiedy mogą wnosić o odrzucenie ze względu na obarczenie go długiem.

Może być również tak, że niekiedy spadek obciążony długami otrzymuje dziecko, wówczas powinniśmy w ciągu 6 miesięcy złożyć wniosek o zrzeczenie się spadku. Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób powinniśmy to zrobić, wówczas należy skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w prawie cywilnym. Sprawy spadkowe mogą dotyczyć dziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, ustalenie kręgu spadkobierców. Mogą być to także sytuacje, które często będą budziły naszą wątpliwość, dlatego pomoc prawnika będzie w tym przypadku konieczna.

Specjalistyczna pomoc prawna

Jak może pomóc nam dobry prawnik?

Wiele spraw związanych ze spadkiem obsługuje notariusz, jednak w przypadku kiedy osoby, które dziedziczą spadek, nie mogą dojść do porozumienia lub też mają wątpliwości, wówczas mogą wejść na drogę sądową. Prawnik może przygotować w imieniu klienta stwierdzenie nabycia spadku, może także skierować wniosek do właściwego sądu. Dodatkowo prawnik może udzielić także porad związanych z podatkami, zgłoszeniem spadku do urzędu skarbowego. Dzięki temu osoby, które otrzymały spadek upewnią się, iż załatwiły wszystkie formalności w sposób prawidłowy.

W przypadku spraw spadkowych prawnik może reprezentować klienta w negocjacjach, sporządzać wnioski, dowiemy się także, w jaki sposób pozyskać poświadczenie notarialne. Prawnik może wnieść także apelację od orzeczeń sądów. Jeżeli został sporządzony testament, należy sprawdzić czy jest on obowiązujący, czy został sporządzony w sposób prawidłowy. Należy pamiętać także o dziedziczeniu ustawowym, które ma zastosowanie, kiedy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu. W tym przypadku pierwszeństwo dziedziczenia mają współmałżonek oraz dzieci. Dodatkowo spadek dziedziczą także rodzice zmarłego, jeżeli ten nie posiadał dzieci.

W wielu sprawach doświadczony dobry prawnik pomoże nam w skróceniu drogi postępowania, pomoże przygotować dokumenty niezbędne do uzyskanie lepszego wyroku. Często prawnicy udzielają pomocy w przypadku spraw cywilnych, a także karnych, warto sprawdzić, w jakich sprawach specjalizuje się prawnik, którego chcemy wynająć. Powinna być to osoba, która będzie wiedziała, w jaki sposób przygotować strategie, prowadzić sprawę na wszystkich etapach, aby wynik był jak najbardziej satysfakcjonujący dla klienta.