W jakich sytuacjach zleca się opinie ornitologiczne?

Aby ochronić ptaki mające swoje siedliska i gniazda na budynkach, przeprowadza się obserwacje i wydaje opinie ornitologiczne przed ingerencją w strukturę budynku, taką jak remont, termomodernizacja, wyburzenie, instalacja fotowoltaiki.

Również przy zmianie krajobrazu, jak wycinka drzew, remonty dróg, elektrownie wiatrowe, wymagane jest uzyskanie opinii ornitologa. Przeprowadza się również ekspertyzy ornitologiczne dla rolników, którzy mogą z ich pomocą uzyskać dofinansowanie ze względu na inne użytkowanie gruntów rolnych ze względu na obecność rzadkich czy zagrożonych gatunków fauny i flory.

W jakich sytuacjach zleca się opinie ornitologiczne?

Czym się zajmuje ornitolog?

Stwierdza się w takiej opinii ornitologicznej obecność lub brak ptaków, określa liczbę osobników, wymienia poszczególne gatunki, ile ptaków to pary lęgowe, które ptaki są pod ścisłą ochroną gatunkową. Opinie ornitologiczne mają na celu zapobieganie szkodzeniu przyrodzie, płoszeniu ptaków, niszczeniu ich siedlisk, utrudnianiu dostępu do miejsc bytowania, a nawet zabijaniu piskląt czy osobników dorosłych. Trzeba podkreślić, że mamy odpowiednie przepisy i ustawy, wedle których szkodliwe dla ptaków działania człowieka są przestępstwem.

Nie można zatem utrudniać ptakom dostępu do terenów gniazdowania podczas przeprowadzania prac remontowo-budowlanych w nieruchomości. Jeśli nie można zapewnić ptakom dostępu do siedlisk, należy złożyć odpowiedni wniosek do Generalnej lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wyda zgodę i wskaże, jak można takie szkody w przyrodzie naprawić, przykładowo za pomocą instalacji budek lęgowych na elewacji nieruchomości.

Obserwacje i opinie ornitologiczne może dla nas wykonać ornitolog warszawa to miasto, gdzie każdego roku buduje się i remontuje wiele budynków. Aby zatem chronić przyrodę i ptaki mające swoje siedliska na budynkach i w okolicach, przestrzegać przepisów prawa, należy podjąć odpowiednie działania i zlecić wykonanie ekspertyzy ornitologicznej. W ten sposób przyczyniamy się do tego, że gatunki ptaków podlegające ochronie są bezpieczne, mogą się rozmnażać i mieszkać w spokoju obok siedzib ludzkich.